Buddhism

“တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔” အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေပၚလာပံု

ဘုရားရွင္သည္ အဇာတသတ္မင္းအား တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ သာမညဖလသုတၱန္တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ကို “သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔”အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့ၾကေလသည္။ “သာမညဖလ” ၏ အဓိပၸာယ္မွာ “ရဟန္းျပဳရျခင္း၏အက်ိဳး” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ရဟန္းျပဳျခင္း၏အက်ိဳးကို ေဟာၾကားေသာေန႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ကို “သံဃာေတာ္မ်ားေန႔”ဟု ေခၚဆိုလွ်င္လည္း ရႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီပြဲေတာ္မ်ား အနက္ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေလ့ရွိေသာပြဲေတာ္မ်ားသည္

-တန္ေဆာင္တိုင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္၊
-ကထိန္သကၤန္း အလႉပြဲေတာ္၊
-မသိုးသကၤန္း ရက္လုပ္ပြဲေတာ္၊
-မဲဇလီဖူးသုပ္ ေဝငွေသာပြဲေတာ္၊
-က်ီးမႏိုး ပြဲေတာ္၊
-သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔ ပြဲေတာ္မ်ား ဟူ၍ ခုႏွစ္မ်ိဳးခန႔္ရွိသျဖင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလသည္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ အမ်ားဆုံးလဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အဇာတသတ္မင္းအား တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ သာမညဖလသုတၱန္တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကို
အေၾကာင္းျပဳ၍ တန္ေဆာင္မုန္လျပည့္ေန႔၌သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) သာမညဖလဆိုသည္မွာ ရဟန္းျပဳရျခင္း၏အက်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

(၂) ရဟန္းျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳးကို ေဟာၾကားေသာေန႔ျဖစ္၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ကို “သံဃာေတာ္မ်ားေန႔”ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

(၃) သာမညဖလသုတ္သည္ ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡႏၶဝဂၢ ပါဠိေတာ္၌ လာရွိပါသည္။

(၄) သာမညဖလသုတ္သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအဖို႔ ေၾကးမုံမွန္ခ်ပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္၍ ကိုယ္က်င့္သီလ ရွိသည္ ၊မရွိသည္ကို ဤသုတ္ျဖင့္
ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ပါသည္။

(၅) သာမညဖလသုတ္သည္ လူဒါယကာမ်ားအဖို႔ျပဒါးခ်ိန္ႀကီး သဖြယ္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ေနေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ က်င့္ႀကံမႈ ဟုတ္မဟုတ္၊မွန္မမွန္ကို ဤသုတၱန္ျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

(၆) အဇာတသတ္မင္းသားသည္ ေဒဝဒတ္ကို ဆရာတင္မိ၍ အေပါင္းမွားၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို သတ္မိေသာေၾကာင့္ကံႀကီးထိုက္ၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ေသာေဝဒနာ စြဲကပ္ခဲ့ပါသည္။

(၇) ယင္းေဝဒနာကို ကုစားရင္း အမတ္မ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္အရ တိတၳိဆရာႀကီး ၆-ေယာက္ထံသြားေရာက္ၿပီး ရဟန္းျပဳျခင္း၏အက်ိဳး
(သာမညဖလ)ကို စုံစမ္းေမးျမန္းရာ ေက်နပ္ေသာအေျဖကို မရရွိခဲ့ပါ။

(၈) ေနာက္ဆုံး သမားေတာ္ႀကီးဇီဝက၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ရာဇၿဂိဟ္ၿမိဳ႕အနီး ဆရာဇီဝကလႉထားေသာသရက္ဥယ်ာဥ္ေတာ၌ သီတင္းသုံး
လ်က္ရွိေသာျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး၊ေလွ်ာက္ထားေသာအခါမွ သူသိလိုေသာ ရဟန္းျပဳျခင္း၏အက်ိဳး(သာမညဖလ)ကို သိရွိရပါေတာ့သည္။

(၉) အဇာတသတ္မင္းသည္ သာမညဖလသုတ္တရားေတာ္ကို ၾကားနာရသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို သက္ဝင္ယုံၾကည္လာၿပီး ပုထုဇဥ္မ်ားထဲမွ ရတနာသုံးပါးကို အၾကည္ညိဳဆုံးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါသည္။

(၁၀) အဇာတသတ္မင္းသည္ သာမညဖလသုတ္တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ သူ၏အျပစ္ကို ကုစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ႀကီးေလးေသာ
မဟာအဝီစိငရဲတြင္ မက်ေတာ့ဘဲ၊အျပစ္ဒဏ္ေပါ့ေသာေလဟ ကုမၻီငရဲ၌သာ က်ေရာက္ၿပီး ေနာင္ေသာအခါ “ဝိဇိတာဝီ” မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ
ျဖစ္၍ ကြၽတ္တမ္းဝင္ရပါလိမ့္မည္။

(၁၁) အဇာတသတ္မင္းတရားသည္
-ပထမသဂၤါယနာတင္ ဒါယကာအျဖစ္ခံယူခဲ့ျခင္း၊
-ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို စုေဆာင္း
သိမ္းဆည္း၍ ဓာတ္ေတာ္တိုက္ႀကီး တည္ထားခဲ့ျခင္း၊
-ဗုဒၶသာသနာႏွစ္ကို အတိအက်သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႀကီးသုံးရပ္ကို လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္
ေက်းဇူးႀကီးလွပါေပသည္။

(၁၂) ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို မပ်က္စီးရေအာင္ သဂၤါယနာအဆက္ဆက္တင္၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းမွာ အဇာတသတ္မင္း၏ ေက်းဇူးဟု ဆိုထိုက္ပါေပသည္။

(၁၃) အဇာတသတ္မင္း စုေဆာင္းထားေသာဓာတ္ေတာ္ မ်ားကို ရွာေဖြ၍ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီးက ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တည္ထား၍ သာသနာျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေႏွာင္းေခတ္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ဖူးေျမာ္ခြင့္ ရရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁၄) ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သာသနာႏွစ္ကို အတိအက် သုံးစြဲခြင့္ရရွိေနသည္မွာ အဇာတသတ္မင္း၏ေက်းဇူး၊သာမညဖလသုတ္၏ အက်ိဳးဆက္ဟု ဆိုထိုက္ပါသည္။

Ref: အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည္)
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “အခါေတာ္ေန႔မ်ား-ႏွာ၁၇၅-မွ

TarTay(တာေတ)

error: