Buddhism

လူသားမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူ ကို သင္သိၿပီးၿပီလား…?

လူသားမ်ား မဖူးရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရွိပါတယ္…

(၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္၊

(၂) ဒုႆေစတီေတာ္၊

(၃) မေဟသရေစတီေတာ္ တို႔ျဖစ္ၾကတယ္။

(၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္ဆိုတာ —

တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ သိၾကားမင္းတည္ထားတဲ့ ေစတီျဖစ္တယ္။ သိဒၶတၳမင္းသားဟာ က႑ကျမင္းကိုစီးၿပီး ေမာင္ဆန္ႏွင့္ အတူေတာထြက္ၾကရာမွာ အေနာ္မာျမစ္ကိုေရာက္ေသာအခါက႑ကျမင္းႏွင့္

ေမာင္ဆန္ကို ျပန္လႊတ္၍ အေလာင္းေတာ္သည္ ဆံေတာ္ကိုျဖတ္ၿပီးေသာ္ ” ငါသည္ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္မည္ဆိုပါက ဤ ဆံေတာ္သည္ ေကာင္းကင္၌ တည္ေစသတည္း၊

လူသားမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူ ကို သင္သိၿပီးၿပီလား…?

အကယ္၍ ဘုရားမျဖစ္ပါက ေျမ၌က်ေစသတည္း “ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ေကာင္းကင္သို႔ ေျမႇာက္ပစ္လိုက္ရာ မကိုဋ္ႏွင့္ တကြေသာ ဆံထုံးေတာ္သည္ အထက္သို႔ တစ္ယူဇနာတိုင္တိုင္ တက္၍ ေကာင္းကင္၌ တည္၏။

ထိုအခါ သိၾကားမင္းသည္ ဆံေတာ္ကိုျမင္၍ ရတနာ ပန္းေတာင္းျဖင့္ ခံယူၿပီးလွ်င္ မိမိေနရာ တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္၌ စူဠာမဏိေစတီေတာ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ေလ၏။

(၂) ဒုႆေစတီေတာ္ကေတာ့—

သိဒၶတၳမင္းသား ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဆံေတာ္ကိုပယ္ၿပီးေနာက္ ယခုငါဝတ္ထားတဲ့အဝတ္ေတြဟာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ မေလ်ာက္ပတ္ဘူး။ သူတို႔ကိုလည္းပယ္စြန႔္မွ ေတာ္မယ္လို႔ ႀကံစည္ေတာ္မူသတဲ့၊

အဲဒီအခါ ကႆဖဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဃဋိကာရျဗဟၼာႀကီးဟာ ကမာၻဦးက နိမိတ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ၾကာ႐ုံအတြင္းၾကာတစ္ပြင့္မွ ပရိကၡရာရွစ္ပါးကို ထိန္းသိမ္းထားရာက အေလာင္းေတာ္ထံ လာေရာက္ ကပ္လႉသတဲ့။

အေလာင္းေတာ္က ထို ပရိကၡရာကို ဆင္ျမန္းၿပီး ဝတ္လဲေတာ္ကို ေျမႇာက္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒီဝတ္လဲေတာ္ကို ျဗဟၼာမင္းကေဆာင္ယူၿပီး ၊ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာဘုံမွာ ေစတီတည္ထားတယ္ ။ ဒီေစတီဟာ ၁၂ – ယူဇနာျမင့္တယ္လို႔ ဗုဒၶဝံသအ႒ကထာ ၃၃၃ -မွာ ဆိုပါတယ္။

(၃) မေဟသရေစတီေတာ္ကေတာ့ —

ဟိမဝႏၲာေတာင္အတြင္းမွာ မႏၵာဂီရိအမည္ရွိတဲ့ ေတာင္မွာ မေဟသရအမည္ရွိတဲ့ တန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္တစ္ပါးရွိတယ္။ အခါတစ္ပါး ဘုရားရွင္သည္ ဟိမဝႏၲာအရပ္ နံ႔သာေတာႂကြၿပီး ေန႔သန႔္သတဲ့၊ ဒီအခါ မေဟသရနတ္မင္းက လာေရာက္ၿပီး ဘုရားရွင္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားလိုပါတယ္လို႔ေလွ်ာက္သတဲ့။ဒီအခါ ဘုရားရွင္က ဒီနတ္ဘီလူးဟာ တန္ခိုးႀကီးသူျဖစ္တယ္။

သာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳလာလွ်င္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အလိုကိုလိုက္ဦးမွလို႔ ” အခ်င္းနတ္မင္းငါႏွင့္ ဘယ္လိုကစားခ်င္သလဲလို႔ ” ေမးသတဲ့။ မေဟသရနတ္က ႐ြာသူသားငယ္မ်ားကဲ့သို႔

တူတူပုန္းတမ္း ကစားခ်င္ပါတယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာ့ ဘုရားရွင္က ဒါျဖင့္ သင္က ဦးစြာပုန္းပါ၊ ငါကေဖာ္ပါ့မယ္လို႔ ေျပာသတဲ့၊ ဒီလိုဆိုလွ်င္ မ်က္စိကိုပိတ္ထားပါ။

ကြၽႏု္ပ္ ပုန္းကြယ္ပါမည္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး မေဟသရနတ္မင္းဟာ သူကိုယ္ကို ကြယ္ကာ ေျမႀကီးအတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္ေစၿပီးမွ ေဖာ္ပါလို႔ အသံျပဳလိုက္ သတဲ့။ ဘုရားရွင္လည္း သူပုန္းေနတဲ့ ေျမလႊာကိုယူ လက္ဝဲလက္ဝါးေပၚတင္ၿပီးမွ အျခားေျမလႊႊာမ်ားကို ယက္ခ်ကာ အခ်င္း မေဟသရ ထေလာ့လို႔ဆိုသတဲ့။

ဒီအခါ မေဟသရက အမွန္မွာ ရွင္ႀကီးေဂါတမဟာ ငါ့ကိုမျမင္ဘဲ ရမ္းေျပာတာ ျဖစ္မယ္လို႔ အႀကံျဖစ္ၿပီး မထဘဲ ေနေသးသတဲ့၊ဒီအခါဘုရားရွင္က အခ်င္း မေဟသရ ဒီလိုမႀကံႏွင့္၊ ငါဟာ သင္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာကိုမွ်မက ဝမ္းတြင္းက အူေခြမ်ားထိေအာင္ ျမင္တယ္လို႔ မိန႔္ေတာ္မူမွ ပုန္းရာက ထၿပီး အရွင္ေဂါတမ အရွင္ဟာ အမွန္တကယ္ တန္ခိုးႀကီးပါတယ္၊

သို႔ေသာ္အရွင္ပုန္းပါဦး၊အရွင့္ကို ကြၽႏု္ပ္ ရွာပါဦးမယ္လို႔ ေျပာသတဲ့၊ ျမတ္စြာဘုရားက ငါပုန္းရမည္ဆိုေသာ္ သင္၏မ်က္လုံးမ်ားကို လက္ႏွင့္ ဖုံးအုပ္ထားပါလို႔ မိန႔္ေတာ္မူၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို ပရမာဏုျမဴမွ်ေလာက္ ဖန္ဆင္းၿပီး နတ္မင္းရဲ႕ မ်က္စိႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ပုန္းေတာ္မူၿပီး ေကာင္းကင္က အသံေပးလိုက္တယ္။

မေဟသရနတ္လည္း မ်က္ႏွာကိုဖြင့္၊ ထက္ဝန္းက်င္ၾကည့္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကို မျမင္ဘူးတဲ့၊ ဒါေၾကာင့္ ေရေျမေတာေတာင္ သမုဒၵရာမက်န္ေအာင္ ဘယ္လိုရွာေဖြလို႔မွ် မေတြ႕ေတာ့မွ ဘုရားရွင္ကို ပန္းေပးရသတဲ့၊ အဲဒီအခါမွ ဘုရားရွင္က မေဟသရနတ္မင္းရဲ႕ မ်က္ေမွာက္အၾကားက ဆင္းသက္ေတာ္မူလာသတဲ့။

ဘုရားရွင္ရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္မ်ားျမင္ရမွ မေဟသရနတ္မင္းဟာ ဘုရားရွင္အားၾကည္ညိဳကာ ဘုရားရွင္ထံ သရဏဂုံယူကာ ဥပသကာအျဖစ္ခံယူၿပီးေနာက္၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ လူသားျဖစ္ေသာ္လည္း လူတို႔စားေသာ ဆြမ္းကြမ္းမ်ားႏွင့္ မတန္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ မႏၵာဂိရီေတာင္မွာ အၿမဲ သီတင္းသုံးပါ။ နတ္ဆြမ္းကြမ္းမ်ားကို အၿမဲဆက္ကပ္ပါမယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားသတဲ့ ၊ ဘုရားရွင္က ခြင့္မေပးတဲ့ အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႐ုပ္ပြားသ႑ာန္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ခြင့္ေပးေတာ္မူ ပါလို႔ ေလွ်ာက္ထားသတဲ့၊

ဘုရားရွင္က အခြင့္ေပးတဲ့အခါ မႏၵာဂီရိေတာင္မွာ ရတနာခုႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ဆန္းၾကယ္တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေဆာက္တယ္။

ထိုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြင္းမွာ ဂႏၶကုဋီတိုက္ကို ဖန္းဆင္းတယ္။ ဂႏၶကုဋီတိုက္အတြင္းမွာ လကၡဏာေတာ္ႀကီးငယ္တို႔ျဖင့္ တင့္တယ္တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႐ုပ္တုေတာ္ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေမ်ာက္မင္းတစ္ေကာင္ကို အၿခံအရံႏွင့္တကြ ေက်ာင္းပရိေဘာဂကို ျပဳျပင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အပ္ႏွံထားသတဲ့။ ဒါက မေဟသရေစတီေတာ္ပါ။

ေစတီဆိုတာ ဓာတုေစတီ၊ ဥဒၵိႆေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ၊ ဓမၼေစတီ ရယ္လို႔ ၄ဆူရွိတယ္။ ေစတီလို႔ဆိုလိုက္လွ်င္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီလို ေစတီကိုပဲ ျမင္တတ္တယ္၊ အမွန္ကေတာ့ မဟာျမတ္မုနိလို ႐ုပ္ပြားေတာ္ဟာလည္း ေစတီပါပဲ။ အခုေစတီသုံးမ်ိဳးမွာ မေဟသရေစတီဟာ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေစတီျဖစ္ပါတယ္။

(ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ တည္ေတာဆရာေတာ္)

Credit

error: